voorwaarden

 

1 VERZENDING/ LEVERING:

verzending is gratis binnen Nederland bij een bestelbedrag vanaf 50 euro

Kosten van verzending bij een bestelbedrag < 50 euro komen voor rekening van de klant (7,50 euro per 6/ 13,50 per 12 flessen).

Een bestelling plaatsen van verschillende soorten wijn per bestelling is mogelijk.

Afhalen van uitsluitend dozen van 6 flessen van 1 soort wijn is mogelijk op afspraak in het westelijk havengebied in Amsterdam; geef aan bij uw bestelling dat u dat wilt; Max Wijnimport informeert u daarna nader.

De verzendmethode is: per post of per eigen vervoer.

Uw bestelling wordt binnen uiterlijk 3 werkdagen verzonden, tenzij een artikel niet meer beschikbaar is, of indien er andere redenen zijn die er toe leiden dat uw bestelling niet binnen 3 werkdagen kan worden verzonden. U wordt in dit geval hierover spoedig geïnformeerd.

Retourneren binnen 14 dagen van uitsluitend onaangebroken flessen is mogelijk, na melding bij Max wijnimport (kosten voor retourzending zijn voor de klant; het bedrag van de in goede staat ontvangen geretourneerde wijn wordt binnen 14 dagen na ontvangst teruggestort op rekening van de klant). Zie * hieronder: het modelformulier voor herroeping.

De klant is verantwoordelijk voor deugdelijke verpakking, zodat de wijn in goede staat arriveert; Max Wijnimport is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan tijdens retourzendingen.

Max Wijnimport levert niet aan personen jonger dan 18 jaar

2 BETALING:

Bij online bestelling ontstaat voor de klant een betalingsverplichting;

De klant verplicht zich tot betaling per bankoverschrijving direct na ontvangst van de bestelde wijn: binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na ontvangst van de wijn dient het factuurbedrag te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Max Wijnimport; bankrekeningnummer NL36 RABO 0119 3445 21

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Max Wijnimport totdat betaling is voldaan.

Max Wijnimport behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen, betaling voor verzending te vragen.

Bij late of niet betaling, behoudt Max Wijnimport het recht voor om rente- administratie- en incassokosten aan de klant door te berekenen.

3 PRIJZEN, AANBIEDINGEN:

Alle vermelde prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen op elk gegeven moment, zonder opgaaf van redenen worden aangepast.

-----------

*Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Max Wijnimport

  • Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:

……..

……..

  • Besteld op …………/Ontvangen op………..
  • Mijn Naam:
  • Adres:
  • Handtekening

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  • Datum: